La mestra Magdalena Rosell Matlleu

6 03 2012

La mestra Magdalena Rosell Matlleu va néixer a Olot el 28 d’abril de 1879 i va exercir de mestra primer a la seva mateixa ciutat natal, traslladant-se posteriorment a Terrassa on s’hi va estar durant 24 anys, concretament des del 1910 fins al 1934 any en que es va tenir que traslladar a Madrid.
La primera plaça que va ocupar a Terrassa va ser la d’auxiliar de pàrvuls en l’escola nacional de la ciutat. Però l’any següent es decreta desdoblar les escoles Nacionals servides per auxiliars i la Magdalena decideix presentar-se a l’Ajuntament perquè li cedeixin un local per muntar una nova escola. D’entrada li donen un local sense cap condició ja que no tenia ni pati per sortir a jugar, prometent-li que aviat n’hi trobarien un de millor.
El fet és que no n’hi donen cap més i ha de ser ella mateixa qui finalment pacti la construcció d’un local-escola al carrer de Sant Isidre, 29 amb la condició de que aquest local tornarà a ser propietat del qui l’ha construït, al cap de 10 anys.
Finalment comença les obres l’agost de 1912 amb la supervisió de l’arquitecte municipal Josep M. Coll i Bacardí, que és l’única ajuda que li dona el consistori, a part de perdonar-li el pagament dels arbitris municipals.
L’escola es va inaugurar un diumenge 13 d’abril del 1913 amb la presencia d’autoritats locals i de Barcelona, doncs en aquells anys el fet de que s’inaugurés una escola de nova construcció era quelcom destacat. La construcció del local seguia l’estil modernista que imperava en aquells anys i el seu tret més característic són les finestres rodones que encara avui podem admirar si passem per carrer de Sant Isidre.
L’escola de primera ensenyança podia acollir fins a 200 pàrvuls i eren les famílies de les nenes qui pagaven el sou dels professors, no rebent en cap cas cap ajuda oficial. Més endavant i a petició dels pares de les alumnes decideix ampliar l’escola per poder donar ensenyança elemental i així fer que les nenes no haguessin de deixar l’escola tant petites.
I és lla
vors que es produeix un fet important a la ciutat, la sortida de les Germanes de Sant Josep de Cluny, que es dedicaven a la preparació de les noies terrassenques, especialment en les ensenyances superiors de Batxillerat i de Magisteri, tancant-se el col•legi i produint un buit important en l’ensenyança femenina de la nostra ciutat. La Magadalena se n’adona i decideix aprofitar l’ocasió habilitant un local proper a l’escola per oferir cursos d’ensenyança superior.
Un altre fet curiós de la seva vida és el que el 2 de gener de 1925 va crear un setmanari infantil anomenat “Alegria”, amb el recolzament, entre d’altres, del mateix bisbe de Barcelona, Sr. Manuel Irurita Almandoz.
Malauradament per la nostra ciutat la Magdalena, l’any 1934 es va haver de traslladar a Madrid, fins que va deixar la seva vida activa l’any 1949. Posteriorment va tornar a Terrassa on va morir en una residència el desembre de 1968.
Cal indicar que la seva escola posteriorment va passar a mans de l’Ajuntament i que en un estudi de les escoles de Terrassa de l’any 1971 encara surt qualificada com a parvulari, amb dues aules i un total de 26 alumnes per aula, tot i que s’indica clarament que les condicions de l’immoble són deficients i els mètodes pedagògics antiquats. Si la Magdalena hagués vist aquest trist final del que ella va crear s’hauria entristit molt.
El mes de maig de 1959 un grup d’exalumnes terrassenques van decidir fer una homenatge a la seva antiga mestra en motiu del seu vuitantè aniversari.

Nota: L’amic Badrenas ens envia una foto de l’escola el 1913 i ens diu que segurament qui hi surt és la mateixa Magdalena.