Mesures (2): Braces, pasos, canes, jornals…

4 03 2009
Bacardit sala vendes

Bacardit sala vendes

Agraeixo les diferents aportacions rebudes i aprofito per comentar algunes mesures que es calculaven amb parts del cos, com la longitud dels braços o de les cames, com per exemple la braça, que originàriament és la distància des de l’extrem d’una mà a l’extrem de l’altra tenint els braços estesos en línia recta, equival també a una cana, és a dir, a 1,56 m. El pas, que equival a mitja braça, és a dir a 0,78 m. Aquesta mateixa mida, 0,78 m, és la mitja cana, emprada per a teles, vetes, etc.

Quan hom tenia que calcular una distància més llarga, com per exemple anar d’una població a una altra, les mesures es calculaven en hores i així es podia calcular que una hora de camí venien a ser uns 4 quilometres. Més antigament també es feia servir el jornal per indicar l’extensió de terra, que es pot llaurar amb una arada i un parell d’animals en un dia i que equival a 4 o 5 tornalls (mesura que jo mateix mai havia sentit).

Per aclarir el terme lliura que sortia en el record anterior indicaré que:

– Per mesurar el pes en general es feia servir la tona (1.000 kg) que equival a 25 quintars(1 quintar = 40 kg) el qual equival a 4 roves (1 rova = 10 kg) i aquesta equival a 4 quartons (1 quartó = 2,5 kg) o el que és el mateix que 6 lliures i 3 unces (1 lliura = 12 unces = 300 grams) (1 unça = 25 grams).

una romana

una romana

– Cal esmentar de nou la varietat específica de la lliura carnissera, que s’emprava per a la matança i per pesar l’embotit i que equival a 2,300 kg. La terça és una tercera part de la lliura, per tant en aquest cas són 400 grams i per això 1 unça en aquest cas equival a 33,33 grams, tal com indicava en l’article anterior.

– I per els líquids cal indicar que també s’utilitzava la paraula lliura i les seves fraccions (1 lliura = 0,4 litres o 12 unces). Una curiositat és que antigament, en els cafès, per mesurar una copa d’aiguardent o d’altres licors s’utilitzava la mitja lliura, que era com una copa de 0,14 litres aproximadament.

Finalitzo indicant que, segons els productes o la manera d’emmagatzemar-los, les mesures que s’utilitzaven eren diferents. Per exemple, en el cas del carbó vegetal es feien servir les roves i en el cas dels sacs de fruites, per posar un exemple, es feien servir els quintars i així un munt de varietats segons el gènere a pesar.
A %d bloguers els agrada això: