Sports Egara i la carrera de cintes del 1905

6 06 2012

Gràcies a una nova aportació de l’amic Rafel Comes, us mostrem una imatge corresponent a una cinta brodada d’una carrera de cintes corresponent a la festa de fundació del Club Sports Egara, del 22 de gener de 1905 i, com podreu comprovar, en una de les seves punta porta un cèrcol cosit. La carrera era en aquest cas de patins i la cinta està feta de seda natural amb un brodat molt artístic i això te lògica, ja que es tractava d’un club creat per l’alta burgesia terrassenca.

La carrera de patins de cintes es va realitzar a dos quarts de cinc de la tarda i d’un total de 38 cintes brodades, el Sr. Gaztañondo en va aconseguir 4, de les senyoretes Roig, Mauri, Badrinas i Vallhonrat, el Sr. Pomares les de les Srtes. Forrellat i Viver, el Sr. Montserrat la de la Srta. Vilumara, el Sr. Pizá les de les Srtes. Cots i Paulinita Solà, el Sr. Horcada la de la Srta. Vallés, el Sr. Baldú el de les Srtes. Montserrat, el Sr. Pérez les de les Srtes. Paquita Biosca i Maria Monset, malauradament no es conserva la llista de la resta de cintes.

Altres noms de socis fundadors d’aquesta societat que varen assistir a la inauguració eren: Barroso, Salas, Humet, Oller, Viñas, Bobadilla, Fonte, Valdemoro Pizá, Viver, Gaztañondo i el seu president el dia de la inauguració: Ignacio Pérez. Us adjuntem una nota de premsa en que es fa menció a la inauguració de la citada societat.

Cal indicar que el dia 31 del mateix mes es van realitzar les eleccions per configurar la primera Junta directiva de la societat, resultant elegits: President, Josep Homs Bages, vice-president Salvador Puig i vocals Francisco Ubach Solà, Cecilio Lafuente, Casto Pérez, Jose Morera i Ventalló, Tresorer Salvador Cabasa Carreras, Secretari Josep Arisó Carreras i sub-secretari Nicolas Pomares Caballero.