Els Donadeu a Terrassa

17 10 2013

la comarca 9-01-1911Avui destaquem un altre aclariment que hem rebut de part de l’amic Rafel Comes que creiem que calia destacar sobre el cognom DONADEU.
“Com diu el Ricard els Donadeu eren coneguts pel malnom Patat. Ja el primer Donadeu que va arribar a Terrassa d’Olesa, Domènec Donadeu i Mont, tenia cap el 1860/70 un teler a mà al quarto de reixa del carrer de la Font Vella, 42 i ja era conegut amb aquest motiu.
Respecte a Domènec Donadeu Castany que era soci de Francesc Onandia SA, dedicada a la venta de primeres matèries tèxtil, era fill de Dolors Castany i Riera, una de les filles del propietari del Vapor Castany i germana de “les pisanes”, que regien una popular botiga de venda de teixits d’aquesta classe al carrer del Passeig, i de Josep Donadeu i Font.
Aquest no consta que fos el titular del Bar Colom de la Plaça Vella, sinó els seus germans Lluís i Joan que ho van ser també del Cafè Condal de la Plaça de la Fontrobada.
Però, si deixem de banda la branca industrial, el Donadeu més destacat d’aquesta família fou Joan Donadeu i Guillemot, pare dels germans Donadeu Font i fill de Domènec Donadeu i Mont que he esmentat abans, i de Magdalena Guillemot i Clapés de Castellterçol.
Joan Donadeu i Guillemot pertanyia a la facció republicana federal i fou regidor de la ciutat en les eleccions de 1885 i 1895. Era cafeter del Casino de la Unión (creat el 1881) seu del republicanisme terrassenc.”
Nota.- Creiem que valia la pena publicar aquest ressenya del cognom ja que ens permet resseguir una part de la nostra història. Hem triat per il•lustrar aquest record un full del diari La Comarca del Vallès del 9 de gener de 1911 on s’indica que és nomenat a Joan Donadeu i Guillemot com a Capacitat en els jutjats de Terrassa.
%d bloggers like this: