La Creu Roja a Terrassa

10 12 2007

creu roja a terrassa

La Creu Roja es fundà el 1898, en una reunió que es va fer al Institut Industrial el dia 12 de desembre, convocada pel Doctor Joan Cadevall, el qual en va resultar ser el primer president.

Deu anys desprès ja hi havien 58 socis i la ciutat comptava amb 4 ambulàncies, distribuïdes a diferents llocs de la ciutat: una a l’Ajuntament, una altra al Vapor Galí, l’altra al Vapor Matarí i Salallasera i la darrera al Vapor Solà de la Carraca.

A cada ambulància hi havia una llitera com la de la foto, una farmaciola, dos rentamans i material per les cures.

La seu inicial va ser en una de les dependencies del pati de l’Ajuntament, fins que al 1925 s’instal·là en un nou local al carrer Topete, número 9.
%d bloggers like this: