Carrer Major cantonada carrer del Vall

13 06 2007

Carrer Major Una vista poc coneguda: La cantonada del carrer Major amb el carrer del Vall, als anys 30.

Es pot apreciar a la foto (Arxiu Tobella) Can Vinyals a la part esquerra, una de les cases més senyorials que hi hagué a la Terrassa dels segles XVII i XVIII. En aquesta casa, el 1828 s’hi hostatjaren els reis Ferran VII i donya Amàlia, l’any 1860, la reina Isabel II i el 1871 el rei Amadeu I.