Petit estalvi de Caixa Terrassa (I)

12 12 2007

petit estalvi de CET

Avui m’he trobat una mena de segells de cartró, que crec recordar es van popularitzar els anys 70 entre els nens i joves i que servien per promoure el petit estalvi.

Aquesta mena de “segells” tenien el valor facial d’una o cinc pessetes i se’n van editar per part de múltiples caixes d’estalvi. Jo mateix en tinc de la Caixa de Barcelona i de la Caixa de Pensions entre d’altres. Els que podeu veure en la imatge són de Caixa Terrassa, fixeu-vos amb el seu logo antic.

Gràcies a un comentari del Rafael podem afirmar que als anys 50 ja existien.

Anuncis
La Riera del Palau – 2

7 06 2007

Riera del Palau2 La foto d’avui (Arxiu Tobella) correspon a principis de segle, quinze o vint anys més antiga de la publicada ahir en aquest mateix blog, i on es poden veure ja els murs de la canalització.

Aquesta podem situar-la, aproximadament, a l’altura de l’actual carrer Cervantes, davant de la seu de Caixa Terrassa.