Els primers carrers adoquinats de Terrassa

29 02 2012

El dimarts 21 de maig de 1907 es van iniciar les obres per adoquinar (possar llambordes) els primers carrers de Terrassa i el primer de tots va ser el carrer de Sant Pere, per desprès continuar pel carrer del Nord, des de la placeta de Saragossa fins a l’estació del Nord, tot i que la part de la plaça de l’estació no es va fer fins a finals del 1907. En les fotos podeu comprovar la placeta de Saragosa abans i desprès d’adoquinar-se.
En una crònica del diari Egara podem llegir que en l’adoquinat del carrer de Sant Pere s’hi van emprar 40.000 adoquins (llambordes).
Cal tenir en compte que en aquells anys aquesta artèria era la més important de Terrassa ja que suposava la connexió
del centre de la ciutat amb l’estació del tren i com podeu comprovar ja feia temps que es demanava empedrar aquests carrers degut a que a l’hivern les pluges els deixaven impracticables i a l’estiu la pols resultava molt molesta. En la premsa de l’època podem comprovar com es produeixen nombrosos accidents de carros, degut a l’estat lamentable del terra dels carrers.
Posteriorment es van anar empedrant altres carrers, com per exemple el carrer de Puignovell, on hi vivien moltes famílies benestants, el mes de juny del 1907. Els carrers de Sant Antoni i FontVella es van adoquinar el mes de novembre.
Cal indicar que aquestes millores en els nostres carrers van rebre l’impuls de l’alcalde de la ciutat en Joan Vallhonrat que reunint-se amb els veïns implicats va aconseguir fer realitat l’empedrat de bona part de Terrassa. Sabeu on queda algun carrer amb llambordes a Terrassa?