Les Llevadores, les Dides i el Pelargón (1)

8 01 2011

La meva mare m’explica que a ella la va ajudar a néixer una llevadora que vivia al costat de la porta d’accés ala sagristia de l’església del Sant Esperit. Segons diu, fins als anys 50 a Terrassa els nadons acostumaven a néixer a casa amb l’ajuda de les llevadores (“matronas”) i només en casos greus s’avisava al metge.
La casa on tenia que produir-se el part es preparava amb higiene, es bullia l’aigua i la roba, per poder fer la neteja tant de la mare com de la criatura, així com del llit i de la cambra.
Les llevadores estaven molt ben considerades per la societat i hi havia el costum de convidar-les fins i tot al bateig del nadó. L’ofici de llevadora és molt antic i és habitual trobar-ne forces referències a l’Antic Testament i també a les societats grega i romana, ja que era un dels oficis
més ben considerats (actualment les llevadores segueixen exercint la seva professió).
%d bloggers like this: