La historia dels primers segells de les esglésies de Sant Pere

1 07 2010

Aquest és un record enviat pel Ricard Font i que ens explica com és que Terrassa va aconseguir que les esglésies de Sant Pere quedessin immortalitzades per primera vegada en dos segells de curs legal:
“L’any 1967 en veure que Correus feia una sèrie de segells amb esglésies temples i monestirs, la Junta del Grup de Filatèlia de Terrassa hi va enviar una instància , junt amb tres fotografies de les esglésies fetes pel consoci Carles Duran i Torrens i una descripció amb un relat històric del Dr. Francesc Torrella i Niubó. La Direcció General de Correus i Telecomunicacions, n’acusà la recepció dient que ho tindria en compte.
L’any 1975 el president del Grup rebé una carta del ministeri de la Governació de la Direcció general de Correus i Telecomunicacions que deia:
En relació amb l’escrit que aquest Grup Filatèlic té presentat sol·licitant la possible emissió d’una sèrie de segells dedicats a reproduir diversos aspectes del conjunt dels temples Visigòtics-romànics de Sant Pere d’Ègara ens plau informar-li del següent:
Reunida la Comissió de Proposicions d’Emissions Filatèliques sota la presidència de l’Exsm. Sr. Subsecretari d’Hisenda i considerant la possibilitat d’incloure l’esmentat tema dins d’una sèrie denominada Turisme, s’acorda dedicar a aquest motiu dos dels valors del proper any 1975: el de 7 pessetes al temple de Santa Maria i el de 3 pessetes al conjunt de Sant Pere d’Ègara que posarem en circulació el proper 5 de juny.
Déu vos guardi molts anys. Madrid 30 de desembre de 1974
El director general (signat Pedro Sánchez Pérez)
El BOE de 8 de desembre de 1974, parla de l’emissió posada en circulació de la sèrie especial de segells de turisme 1975 de sis valors en la qual apareixen el dos segells esmentats”. En les imatges podeu veure la reproducció dels segells.
%d bloggers like this: