La prostitució a Terrassa 1 (reglamentació)

24 11 2009

Ja sé que aquest no és un tema del que normalment se’n parli massa, però crec que podem dedicar-li uns quants records (en total seran 4 parts).

És evident que actualment l’exercici de la prostitució no és legal, però paga la pena dir que  a Terrassa si que hi ha hagut, al llarg de la seva història, diverses reglamentacions que l’han amparada. La primera és de l’any 1904 i desprès hi va haver la del 1923 i finalment la del 1945.

La del 1904 porta un títol ben explícit “Reglamento a que deben sujetarse las casas de prostitución en este término municipal” i entre altres coses deixa ben clar que els bordells s’hauran de situar extramurs i que les cases que s’obrin hauran de comptar amb el vist-i-plau del propietari i dels veïns del costat, cas de tenir-ne. Deixa clar la prohibició de que entrin als bordells els homes de menys de 19 anys i no diu rés evidentment de les dones ja que en aquells anys els clients eren exclusivament homes.

De les prostitutes indica que hauran de ser més grans de 23 anys i que els bordells hauran de tenir un registre de les seves dades i que aquestes no podran fer ostentació del seu ofici pels carrers de la vila.

Per no alterar l’ordre públic es prohibeixen els jocs i els crits i s’obliga que un metge visiti les prostitutes abans de que comencin a treballar en el bordell i desprès, una vegada a la setmana mentre hi exerceixin el seu ofici. Cal indicar que les visites del metge les pagava l’encarregada del bordell (la “madame”). En cas de que es detectés alguna malaltia se li prohibia exercir fins que el metge li donés l’alta mèdica. Totes les prostitutes tenien una cartilla mèdica que tenien que presentar si se’ls hi demanava per part de qualsevol client.
A %d bloguers els agrada això: