El carrer Topete 4a part (La pesca salada i la cotillaire)

18 05 2008

caixa d\'arengades Tornem a l’altra banda del carrer Topete, des de la cantonada amb el carrer del Viveret, per recordar un sastre, la merceria de cal Ballbé, una carnisseria, una tenda que anomenàvem “cal tot ho venen” o “Cal Rigol” i que era una mena de tenda on venien terrissa, objectes de regal, etc. Entre el carrer de Sant Marià i de Sant Genís hi havia un herbolari on jo hi comprava “pastilles de llet de burra” pastilles de llet de burra i “pegadolces” i un establiment de “pesca salada” anomenat “Cal Llorach”. En aquests establiments s’hi podia comprar vianda cuita, bacallà salat i desalat bacalla tallat, i també recordo que a l’acera hi tenien unes caixes rodones amb arengades seques que eren anomenades “guàrdies civils”. Finalment hi havia “Cal Caelles”, un “colmado” que feia cantonada amb el carrer de Sant Genís.

Del carrer de sant Genis al carrer de sant Quirze hi trobàvem una llibreria de la que recordo dues dones bastant velles, la farmàcia Alsius que encara podem veure avui al mateix lloc, una cotillaire una cotilla antiga “ca la Gorrista” que venia mitges i mitjons en una tenda molt petita al costat d’una nova espardenyeria, la tercera del carrer, on venien espardenyes a l’engròs per altres botigues de Terrassa i un forner anomenat “Cal Tanó” que encara avui fa cantonada amb el carrer de Sant Quirze i on recordo que hi descarregaven uns carros carregats de branquillons que es feien servir per encendre el forn i fer el pa.