El Telègraf a Terrassa

6 08 2007

Sistema de telègraf morse  La primera instal·lació d’una estació telegràfica a Terrassa es va fer el 5 d’octubre del 1865 al carrer de la Societat, 24. Aquest servei va quedar interromput per les revoltes del 67 i 68 i fins el gener del 1968 no es va poder restablir el servei des de la nova oficina del carrer del Nord, 6 primer pis, casa que servia també com a central de correus i que era coneguda com a “Cal Puig de la Bauma”.

Durant molts anys (del 1901 al 1923) l’oficina de telègrafs va estar al carrer de la Fontvella, 127 per desprès traslladar-se al carrer de Sant Jaume, número 50.

El telègraf elèctric (veure imatge) va utilitzar inicialment el sistema “morse” per la codificació dels missatges, una mena de codi de punts i ratlles (sons curts o llargs) que conformava el missatge que l’emissor enviava i el receptor rebia.